سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خوش اندام – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیار عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله، اثر نانو سیلیس بر خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان چکنه مورد مطالعه آزمایشگاهی قرارگرفته است. مزایای فنی، اقتصادی وزیست محیطی استفاده از پوزولان ها غیر قابل انکار است. نانو سیلیس و پوزولان چکنه )خراسان رضوی( به عنوان یک نوع افزودنی با درصدهایمختلف جایگزین سیمان، به بتن اضافه شده است. نانو سیلیس با اصلاح ریز ساختار بتن و ایجاد تراکم بیشتر و همچنین به خاطر فعالیت پوزولانی بسیار زیادی که دارد، باعث بهبود خواص مکانیکی بتن می شود. از طرفی استفاده از پوزولان طبیعی چکنه به جای بخشی از سیمان مصرفی، منجر به کاهش مقاومت فشاری بتن می گردد. این پدیده در سنین پایین محسوس تر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که نانو سیلیس منجر به بهبود خواص مکانیکی بتن های حاوی پوزولان چکنه می گردد. در نهایت بتن شامل نانو سیلیس به همراه پوزولان چکنه باعث کم شدن نرخ کاهش مقاومت فشاری و کششی در شرایط آب دریای عمان نسبت به آب شرب میشود