سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب فخری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
رضا پورحسینی – استادیار دانشگاه یزد
محمدحسین فخری – دانشجوی کارشناسی معدن

چکیده:

باظهور علم نوین نانوتکنولوژی و بررسی ویژگیهای منحصربفرد نانوذرات زمینه استفاده از آنها دربسیاری از شاخه های مهندسی فراهم آمدکه مهندسی ژئوتکنیک از این امر مستثنا نیست به دلیل عدم وجو دمطالعات آزمایشگاهی کافی و داده های واقعی درزمینه اثر نانوذرات برروی خصوصیات عمومی خاک ها درمقاله حاضر برآن شدیم تا به بررسی آزمایشگاهی تاثی ر افزودنی نانورس برروی خصوصیات ژئوتکنیکی پایه ای خاک رس کائولینیت بپردازیم برای این منظور مجموعه از از مایش های حدود آتربرگ و تراکم استاندارد برروی خاک رس کائولینیت و مخلوط های ان با درصدهای مختلف نانورس مونتموریلونیت اصلاح شده انجام گردید مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایش های انجام شده دراین پژوهش حاکی از افزایش چشمگیر دامنه خمیری با افزودن مقادیر اندک نانورس مذکور و بهبود خواص خاک رس کائولینیت می باشد.