سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نجمه علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی- تکوینی گیاهی، دانشگاه خوارزمی کرج
احمد مجد – استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
هما محمودزاده – دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
پریسا جنوبی – استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

اثرنانوذرات بر گیاهان یکی از مهمترین مسائلی است که به فهم بهتر تأثیر آنها بر محیط کمک می کند. این تحقیق به مطالعه اثر نانوذرات اکسید روی بر فاکتورهای جوانه زنی بذور گلرنگ تحت تأثیر غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی (۰، ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر) در چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی می پردازد. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که با غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی صفاتی چون درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، و طول ریشه جه افزایش یافت. در حالی که وزن تر و طول ساقه چه کاهش یافت. در تیمارهای ۱۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر افزایش وزن خشک گیاه دیده شد. این یافته ها علاوه بر فهم بهتر تدثیر محیطی نانوذرات، به مطالعات دقیق تر بر تأثیر این ذرات طی مراحل نمو گیاهان و فهم بیشتر عملکرد و مکانیسم نانوذرات بر چرخه گیاه کمک می کند.