سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مازیار آزادبه – استادیار دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند
ولی محمد محمدپور – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند
نعیمه سادات پیغمبر دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

یکی از اهداف عمده ساخت قطعات فولادی به روش متالوژی پودر تولید قطعاتی با چگالی بالا و در نتیجه دستیابی به خواص مکانیکی بهبود یافته می باشد. روش های زیادی برای حصول خواص مطلوب در قطعات تف جوشی شده پایه آهنی متالورژی پودر وجود دارند ولی در این رابطه نوع و میزان عناصر آلیاژی و همچنین پارامترهای تولید، از جمله دمای تف جوشی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این تحقیق، با استفاده از دو نوع پودر فولاد از پیش آلیاژ کروم مولیبدن دار با مقادیر کروم ۳% و ۱/۵% که در فشارهای مختلف متراکم و در سه دمای متداول تف جوشی شدند، تأثیر دمای تف جوشی و میزان کروم پودر بکار گرفته شده بر خواص فیزیکی و مکانیکی فولاد های کم آلیاژ با استحکام بالا مطالعه شد. نتایج نشان داد که با کاهش میزان کروم در پودر اولیه، تراکم پذیری افزایش یافته و در نتیجه گچالی تف جوشی افزایش می یابد. با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و از طرفی مشکلاتی که در تف جوشی فولاد حاوی کروم بیشتر وجود دارد، می توان نتیجه گیری کرد که پودر فولاد حاوی ۱/۵% کروم جایگزین مناسبی برای پودر فولاد حاوی ۳% کروم است.