سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صفوی – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهرا
سید مهدی عباسی – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهرا
رشید مهدوی – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهرا

چکیده:

در پژوهش حاضر اثر میزان آلومینیوم بر ریز ساختار و خواص کششی تسمه های نورد گرم شده یک آلیاز کوار با ترکیب پایه آهن، ۳۳ درصد وزنی نیکل و ۱۵ درصد وزنی کبالت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور مقادیر ۰/۰۱، ۰/۰۵، ۰/۱۵ و ۰/۲۵ درصد وزنی آلومینیوم به ۴ ذوب با ترکیب مذکور افزوده شد. آلیاژها در کوره AIM ذوب و در قالب های ماسه ای ریخته گری شده و سپس در کوره ذوب مجدد تحت سرباره الکتریکی (ESR) تصفیه شدند و ریز ساختار، سختی و خواص کششی این آلیاژها پس از نورد گرم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی های رز ساختاری و خواص کششی نشان داد که افزودن آلومینیوم تا ۰/۱۵ درصد باعث افزایش داکتیلیته آلیاژ کوار شده که این امر در نتیجه ریزدانه تر شدن و افزایش دوقلویی های حرارتی در اثر افزودن آلومینیوم بوده است. از سوی دیگر با افزایش آلومینیوم به بیش از ۰/۱۵ درصد، سختی، استحکام، داکتیلیته و چقرمگی آلیاژ کاهش یافت که با توجه به بررسی های ریز ساختاری و آنالیز آخال علت این امر افزایش شدید کسر حجمی آخال های گوشه دار اکسید آلومینیوم در اثر اکسیداسیون حین ریخته گری و فرایند تصفیه تحت اتمسفر بوده است.