سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس ظریفکار – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران
افسانه فلاحت پیشه – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران
محمدکاظم مروج فرشی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله طیف نویز شدت، طیف نویز فرکانس و شکل خط لیزرهای نیمههادی هدایت شده با بهره و هدایت شده با ضریب شکست با استفاده از حل عددی معادلات ماکسول-بلاخ با در نظر گرفتن نویز گسیل خودبهخودی، محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه میشود. دیده میشود که هر چه مکانیزم محدودیت جانبی لیزر بهبود مییابد مشخصههای نویز آن نیز بهتر میشود.