سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا فتحی نجف آبادی – کارشناس ارشد محیط زیست
عباس اسماعیلی – دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربی
محمود قاسمپوری – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش میزان کا هش سروصدا توسط موانع فیزیکی و بیولوژیک در پنج ایستگاه انتخاب شده بررسی و با ایستگاه شاهد مقایسه شد. در تمامی ایستگاههای مورد بررسی میزان سروصدا بالاتر از حد استاندارد بود. این موانع شامل پوشش پهن برگ، پوشش سوزنی برگ، دیواره صاف فاقد تخلخل، دیواره متخلخل و فنس همراه با پوشش گیاهی بود. ایستگاه شاهد یک زمین باز و فاقد هر نوع مانع بود. نتایج نشان دادند که کاهش سروصدا توسط دیواره صاف فاقد تخلخل از سایر موانع بیشتر و توسط دیواره متخلخل از همه کمتر بود.