سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهشید قریب پور – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
فرهام امیری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

باتبدل ساختار سنتی سازمان ها به ساختاری پروژه محور آنچه ضروری به نظر می رسد شناسایی و بررسی عواملی است که میتوانند برمدیریت اثربخش و کارآمد پروژه اثر گذاشته و موفقیت آن را تسهیل نمایند مهندسی ارزش به خصوص دربخش انرژی به عنوان ابزاری منحصربفرد دراکثر پروژه های اجرایی جهت کنترل هزینه ها نقشی اساسی ایفا می نمایند هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر مهندسی ارزش برکارایی مدیریت پروژه با تبیین ابعادی مستخرج از مطالعات داخلی و خارجی می باشد رابطه بین این دومتغیر برای نخستین بار دراین پژوهش مورد ارزیابی قرارمیگیرد پرسشنامه ای که بدین منظور طراحی گشت بین ۵۰ شرکت فعال عمرانی صنعت راه و ساختمان توزیع شده و داده های حاصله با مدل معادلات ساختار یمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج پژوهش نشان میدهد که مهندسی ارزش و مدیریت پروژه رابطه مستقیم و قوی دارند.