سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

المیرا پریچهره دیزجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی،ایران
ابراهیم امیرکلایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،ایران

چکیده:

در سال های اخیر سلامت انسان با ورود مدرنیته و دنیای صنعتی دچار بحران شده است.معماری پیوند بین بنا و روح انسان است لذا برای ایجاد سلامتی در انسان توجه به نوع طراحی و کارکرد بنا می تواند بسیار اثرگذار باشد.یک عمارت مذهبی در واقع مکانی است راحت با ویژگی های خاص که از طبیعت نشئت گرفته است و هماهنگ با محیط اطرافش می باشد. ویژگی تقدس معمولاً به ساختمان های مذهبی گفته می شود که انسان در آنها احساس آرامش جسم و ذهن دارد. در این مقاله هدف بررسی تأثیرعمارت های مذهبی و مقدس بر انسان است. نتایج آزمایشات EEG نشان می دهند که تنوع و شدت این نوع ارزیابی ها درواقع بیانگر تأثیر تقدس به عنوان یک ویژگی بر جسم و روح مراجعه کنندگان این مکان ها می باشد که در معماری به عنوان شاهدی برای وجود ویژگی تقدس می توان آن را مدنظر قرار داد.