سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صالحی تینونی – کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحسین منصوری – استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین دهقانی – کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طبق تحقیقات به عمل آمده، یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا، مخصوصاً آلودگی هوای شهرها، خودروها میباشند. تمامی کارخانجات خودروسازی ملزم به رعایت مقررات و استانداردهای زیست محیطی در ساخت خودرو میباشند تا خودروهایی با سطحآلایندگی پایین روانه بازار مصرف کنند. با همه این تمهیدات جهت اطمینان از عملکرد صحیح قسمتهای مختلف خودرو در زمان استفاده و کنترل و کاهش آلایندههای خودروها، مراکز معاینه فنی ایجاد شدهو تمامی خودروها ملزم به مراجعه دورهای و انجام تستهای مختلف، از جمله تست آلایندههای خروجی از اگزوز میباشند. حال این سئوال مطرح میشود، میزان تأثیر مراکز معاینه فنی درکاهشآلایندههای اگزوز خودروها چقدر است؟ در این تحقیق با جمعآوری نتایج تست آلایندههای ۱۰۱ خودرو در دور آرام و تجزیهوتحلیل آنها (با نرمافزارSPSSمشاهده شد که با انجام معاینه فنی کاهش چشمگیری در منوکسیدکربن و هیدروکربنهای نسوخته خروجی از اگزوز خودروهای سواری حاصل میشود