سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید راستین – کارشناس رشته فناوری اطلاعات

چکیده:

مقولات نهادگرائی مانند بررسی رفتار و نهادهای جمعی یکی از نظریه های مطرح شده در حوزه اقتصاد است که در بسیاری از علوم مانند جامعه شناسی کاربرد داشته است. تجارت الکترونیک نیز یکی از شاخه های اقتصاد است و در نتیجه، تحت تأثیر قوانین اقتصاد قرار دارد. ازآنجائیکه در انجام هر فعالیت اقتصادی عنصر انسانی نیز دخیل است، بررسی نقش نهادهای حاکم بر آن برای توضیح عملکردهای انسانیضروری است. نهادهایی که می توانند جهت حرکت های انسانی را مشخص کرده و انتخاب های او را در مراحل مختلف مقید سازند. این مقاله پس از یک مقدمه کوتاه به بیان تعریفی مختصر از نهادگرائی می پردازد. در ادامه عوامل موثر بر هزینه های تولید و توزیع و مصرف از دیدگاه نهادگرائی بررسی شده و پس از بررسی نقش نهادها در کسب و کار الکترونیک، مقاله با یک نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پایان می پذیرد.