سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمداسماعیل خباز راده ابرقویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید گروه مدیریت و حسابداری،
سودابه نفیسی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید گروه مدیریت و حسابداری، مربی

چکیده:

بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده و همچون موتور رشد و توسعه عمل می نماید. به دلیل تأثیر بسزایی که قیمت مسکن در تصمیم گیری های دولت و خانوار دارد، توجه به شناسایی و بررسی تغییرات عوامل مؤثر در بازار مسکن، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این پژوه به بررس رابطه قیمت مسکن با نرخ تورم و تولید ناخالص ملی در کلان شهرهای ایران (۱۱ استان) و در فاصله زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۹ ، از طریق برآورد الگوی ارائه شده، بر اساس داده های ترکیبی پانل، صورت گرفته است. نتایج، دلالت بر وجود رابطه معنادار بین نرخ تورم و قیمت مسکن در سطح معناداری ۵ درصد دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی بر خلاف تئوری اقتصاد مسکن، در سطح معناداری ۵ درصد تأثیری مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت مسکن دارد.