سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوران عبدالله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدرضا زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد حسین رئوفت – استاد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

ارتعاش کامل یا جزئی بدن باعث کاهش سلامتی مانند کمر درد، آسیب ستون فقرات، اختلال درسیستم های عصبی و گردش خون می شود که میتواند از مواجهه با ارتعاش صندلی وسائط نقلیه یا تراکترو ناشی گردد. در این پژوهش تاثیر فشار باد لاستیک های جلو و عقب بر مقدار ارتعاش وارد بر بدن راننده در تراکتور مسی فرگوسن ۳۹۹ در سه حالت حمل گاو اهن برگرداندار سه خیش و خرکت در مزرعه ، انجام عملیات شخم با گاو آهن برگرداندار و در حالت حرکت رئی جاده آسفالت بررسی گردید. ازمایشها د سه سطح فشار باد کم ( ۶۰ کیلو پاسکال)، متداول ( ۱۰ کیلو پاسکال)، و زیاد ( ۱۴۰۰کیلو پاسکال)، انجام شد. تمامی آزمایشات د ردور مشخصه موتور ۱۸۰۰rpm و در دنده چهار انجام گرفت. تعداد تکرارها ۴ تکرار برای هر آزمایش در نظر گرفته شد. همچنین مقادیر شتاب RMS (جذر میانگین مربعات) و VDV (اندازه دور ارتعاش) و (۸)A (قرار گیری در معرض ارتعاش روزانه) رای هر یک از حالات اندازه گیری و محاسبه شد. دستگاه مورد استفاده در این ازمایش Vibration meter TV300 بود که به واسطه یک صفحه فولادی و صیقلی با ضخامت ۰/۵ میلیمتر و جرم ناچیز ارتعاش در راستای عمود بر صندلی تراکتور MF399 را اندازه می گرفت. نتایج برای سه فشار باد مورد آزمایش نشان داد که مقدار کمینه دوز ارتعاش (VDV) در فشار باد متداول رخ می دهد و برای مقادیر بیشتر و کمتر از این مقدار با افزایش ارتعاش بدنه و صندلی در نهایت افزایش VDV رو به رو بودیم. همچنین بیشینه مقدار VDV در سطح فشار کم مشاهده شد. در این ازمایشات بیشینه مقدار امکان قرارگیری روزانه در معرض ارتعاش ((۸)A) مربوط به فشار باد متداول بود، در حالی که در هر دو سطح فشار دیگر نسبت به سطح فشار متداول شاهد (۸)A کمتری بودیم. از سوی دیگر جاده آسفالت کمترین و حالت حمل گاوآهن برگرداندار در زمین بیشترین مقادیر (۸)A را شاهد بودیم.