سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین جبریایی شراهی – کارشناس مهندسی شیمی
مجتبی مختاری فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فشار عملیاتی برراندمان فرایند شیرین سازی گاز می باشد دراین واحد پالایشگاهی عملیات شیرین سازی بواسطه جریان تماس متقابل گاز ترش و محلول متیل دی اتانول آمین MDEA باترکیب ۵۵% وزنی محلول درآب درون برج جذب صورت میگیرد فشارعملیاتی دیده شده برای ششیرین سازی گاز۵۳bar می باشد که گاز قبل از ورود به مرحله شیرین سازی توسط یک Gas Turbine Compressor از فشار ۲۳٫۴۴barg به ۵۳barg می رسد با توجه به اینکه درفرایند جذب گازها درمایعات افزایش فشار و کاهشدما دوعامل مطلوب می باشد دراین تحقیق برج جذب واحد شیرین سازی دردوفشار عملیاتی ۲۳٫۴۴ barg 53 barg توسط نرم افزار Hysys شبیه سازی شده تااثرفشار برعملکرد برج راندمان تعداد سینی و غلظت H2S CO2 درگاز خروجی از بالای برج و همچنین تاثیر میزان اتلاف ترکیبات گاز خروجی از این واحد مورد بررسی قرارگیرد.