سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد هراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد- گرایش جوشکاری، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
مسعود عطاپور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

در این پژوهش، از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی به منظور بهبود خواص آلیاژ آلومینیم ۷۰۰۵ در نزدیکی سطح استفاده شد نمونهها با سرعت چرخشی ۷۱۰rpmسرعت پیشروی۱۲۵mm/minو با زاویه انحراف ۳، بین محور دستگاه و نرمال صفحه، تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی قرار گرفتند. فرآیند تا چهار پاس انجام و پس از هر پاس نمونهها تا دمای محیط با آب سرد شدند. ریز ساختار و ریز سختی نمونههای اصطکاکی اغتشاشی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسیهای ساختاری نشان داد که در منطقه متأثر از فرایند ترمومکانیکی دانههای کشیده و در منطقه اغتشاشی دانههای ریز و هم محور به علت تبلور مجدد دینامیکی ایجاد شده است. انجام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی باعث افزایش ریز سختی در منطقه اغتشاشی تا حدود۱۱۵HV شد. همچنین ارزیابی سختی در جهت ضخامت نمونه نشان داد که در محدودهی تحت تأثیر برآمدگی ابزار میزان سختی نسبت به فلز پایه بیشتر است.