سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مهدی پورطرقبه – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست، دانشگاه فردوسی
محمد شکوهیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله یک رویکرد جدید بر پایه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی که به منظور پیش بینی کیفیت پساب یک تصفیه خانه فاضلاب صنعتی طراحی شده است را ارائه می دهد. ساختار بهینه از یک مدل شبکه عصبی مصنوعی، به منظور ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی، توسعه داده شده است. برای این منظور از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه که از پر کاربردترین شبکه های عصبی مصنوعی در مسائل زیست محیطی می باشد، استفاده گردیده است. ورودی های شبکه عصبی مصنوعی شامل هشت پارامتر کلیدی تصفیه فاضلاب می باشد که در مجموع نتایج تعداد ۳۵۰ آزمایش برای آموزش و سپس صحت سنجی مدل مورد استفاده قرار گرفته است. برای تعیین چگونگی و مقدار تأثیر ورودی ها بر خروجی مدل، تحلیل حساسیت روی آنها انجام شده است. نتایج برگرفته از روش تحلیل حساسیت نشان دهنده میزان تأثیر هر کدام از پارامترها بر روی راندمان تصفیه می باشد. طبق این نتایج علاوه بر غلظت اکسیژن خواهی شیمیایی فاضلاب ورودی (CODin)، دما و pH تأثیر گذارترین عوامل بر روی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب مورد تحقیق هستند.