سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
علی الماسی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مقداد پیرصاحب – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو هئت علمی مرکز تحقیقات سلامت دا
کیومرث شرفی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

بهترین و کم هزینه ترین روش تصفیه پساب های الوده بخ فنل و ترکیبات فنلی ، استفاده از روشهای تصفیه بیولوژیکی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر غلظت های مختلف فنل بر مارایی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه می باشد. روش تحقیق : این مطالعه از نوع تجربه و تحلیلی بوده که برکه تثبیت بی هوازی در مقیاس آزمایشگاهی با ابعاد ۱×۱×۰/۲ متر با استفاده از ورقه فایبر گلاس با ضخامت ۶mm طراحی ، ساخته و راه اندازی گردید. زمان ماند هیدرولیکی برکه بی هوازی در اسن مطالعه ۲ روز و بار هیدرولیکی آن ۹۵ لیتر در ورز منظور گردید. پس از راه اندازی و بذر پاشی و تثبیت بیولوژیکی ، نمونه برداشت شد. در این مطالعه فنل با غلظت های مختلف mg/l 200،۱۰۰،۳۰۰،۴۰۰ به ورودی پایلوت اضافه شده، سپس پارامترهای NH3 و PO4 فنل به ترتیب در طول موج ۵۰۰، ۶۹۰، ۴۲۵ nm توسط دستگاه اسپکتروفتومتر Varian مدل UV-120-02 برای هر یک از نمونه ها و همچنین TCOD و SCOD و TBOD و SBOD و pH انها اندازه گیری گردید. یافته ها : نتایج نشان داد که با غلظت فنل کارایی برکه بی هوازی در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت کاهش یافته که این بدلیل سمیت بالای فنل برای باکتری های تصفیه کننده فاضلاب نفت می باشد. بیشترین و کمترین راندمان حذف فنل توسط این سیستم برا یغلظت (۸۹/۸۲%)۱۰۰ mg/l و (۵۵/۸۶%) ۴۰۰ mg/l بدست آمد. نتیجه گیری : نتیجه بررسی نشان داد که برکه های تثبیت بی هوازی در صورت راهبردی مناسب ، قابلیت حذف ترکیبات آلی در غلظت های مختلف فنل با کارایی بالا را دارند.