سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشواق عامری مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز
سید حبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازه های آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله تأثیر عوامل هندسی و هیدرولیکی بر ضریب دبی در سرریز لبه پهن زبر مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از یک فلوم مجهز به دریچه ای برای تنظیم سطح آب، یک سرریز لبه پهن از جنس پلکسی گلاس و زبری هایی به صورت بلوکهای ذوزنقه ای استفاده شده است.همچنین به منظور گردآوری اطلاعات دستگاه لیزر داپل LDA جهت اندازه گیری سرعت ، پوینت گیج دیجیتالی به منظور اندازه گیری ارتفاع سطح آب و فلومتر برای اندازه گیری دبی بکار گرفته شده است.نتایج حاصل نشان میدهد که عوامل هندسی در مقایسه با عوامل هیدرولیکی بر ضریب دبی از تأثیر بیشتری برخوردار میباشند.