سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن پورنقیب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبدالمجید موحدی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
خلیل شهبازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

پدیده مخروطی شدن آب – گاز، بیانگر مکانیسم ورود آب موجود در بخشهای زیرین سازندهای نفتی یا گاز موجود در کلاهک گازی به چاههای تولید نفت می باشد. این پدیده تأثیر بسزایی در کاهش بهره دهی چاهها و به تبع آن کاهش میزان تخلیه و راندمان بازیافت کلی مخازن نفتی خواهد داشت. مخروطی شده آب در چاههای نفتی یکی از مسائل و مشکلات اساسی است که بر تولید نهایی، افزایش هزینه های عملیاتی و بروز مشکلات زیست محیطی تأثیر فراوانی دارد. در این مقاله برخی از پارامترهای مؤثری بر پدیده مخروطی شدن از جمله اثر اختلاف دانسیته ، اثر نسبت و یسکوزیته، نسبت نفوذی و دبی تولید که بر میزان تولید آب و نفت مؤثرند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که افزایش اختلاف دانسیته، کاهش نسبت و یسکوزیته نفت به آب کاهش نسبت نفوذ پذیری وکاهش دبی تولید سبب کاهش تولید آب می شوند.