سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین خزاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
حبیب دانش منش – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

فرآیند مکانوشیمیایی یکی از روش های متداول تولید کامپوزیت های زمینه فلزی می باشد. در روش مذکور امکان توزیع ذرات تقویت کننده سخت به صورت ریز و همگن در زمینه فلزی وجود دارد. دراین تحقیق نانوکامپوزیت Cu-CaO به روش مکانوشیمیایی و با آسیاکاری مواد اولیه شامل Cu2O و Ca در آسیاب سیاره ای تولید شده و سپس تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل اتمسفر، نسبت گلوله به پودر، زمان و سرعت آسیاب بر فرآیند بررسی گردیده است. بررسی آنالیز فازی و مورفولوژی محصولات به دست آمده با استفاده از آنالیز اشعه (XRD) X و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که واکنش بعد از ۵ ساعت شروع شده و با ادامه آسیاکاری واکنش به صورت کامل انجام می شود. همچنین اندازه کریستالیت های محصول فرآیند معادل ۵۰nm محاسبه شده است.