سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه نگهبان برون – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه متالوژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
غلامرضا ابراهیمی – دانشیار،گروه متالوژی ومواد،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی
محسن حدادسبزوار – دانشیار،گروه متالوژی ومواد،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی

چکیده:

افزودن عناصر نادر خاکیCe40% + % 60La)سبب بهسازی فازβشده، که به صورت ذرات ریز به همراه فازAl-RE درزمینه پخش شده است. امروزه به خوبی مشخص شده است که کاهش اندازه دانه و توزیع یکنواخت ذرات ریز درریزساختار سبب بهبود بافت در حین تغییر شکل گرم می گردد، که بدین ترتیب کارپذیری، افزایش می یابد. از آنجاییکه که عملیات ترمومکانیکی یکی از روش های مهم فراوری مواد است، در پژوهش حاضر تأثیر دما و نرخ کرنش بر ریز ساختار و رفتار کار گرم آلیاژAZ61+RE و AZ61بررسی شده است. بدین منظور آزمایش فشار گرم در دماهای ۲۵۰ و۳۰۰و با نرخ کرنش هایsec- 0/01 و ۱ sec-1 ،۰/۱ sec-10/001انجام شده است. تصاویر ریز ساختارمبین تأثیر عناصر نادر خاکی بر فرایند ترمیم آلیاژ مورد استفاده می باشد