سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسداله کریمیان – کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش جوشکاری، دانشکده متالورژی و مواد پرد
حسن فرهنگی – دانشیار مهندسی مواد، دانشکده متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی
علی عماری الهیاری – کارشناسی ارشد، مهندسی مواد گرایش جوشکاری، دانشکده متالورژی و مواد، پ

چکیده:

در این بررسی تأثیر عملیات حرارتی پیرسازی در دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد بر روی رفتار تنش -کرنش فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶L در دمای محیط و دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور عملیات حرارتی بر روی نمونه های تهیه شده از فلز جوش در دمای ۶۵۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۱،۵، ۲۵ و ۱۰۰ ساعت انجام شد. به منظور مطالعه ساختار فلز جوش پس از عملیات حرارتی، بررسی های ریزساختاری به کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی رویشی، صورت گرفت. آزمون کشش بر روی نمونه ها برای بررسی -رفتار تنش- کرنش انجام شد. در ادامه رفتار سیلان نمونه ها در منطقه پلاستیک به کمک روابط هولمن، لودویگون و وس، مدسازی شد. نتایج نشان داد که افزایش دما و زمان عملیات حرارتی، باعث استحال فار فریت دلنا به فازهای بین فلزی و کاهش انعطاف پذیری ساختار شده و در نتیجه، افزایش نرخ کار سختی نمونه ها را به همراه خواهد داشت. همچنین از هر سه رابطه می توان با دقت بالایی برای بیان رفتار سیلان فلز جوش در شرایط قبل و بعد از عملیات حرارتی، استفاده کرد.