سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید تاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران کیانی نیا – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
یوسف مظاهری –

چکیده:

آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ از آلیاژهای متداول صنایع مختلف نظیر خودرو و هوافضا می باشد. یکی از معمول ترین سیکل های عملیات حرارتی که بر روی این آلیاژ انجام می شود. عملیات حرارتی T6 است که طی آن، استحکام و سختی فزایش و در عوض، مقاومت به خوردگی تنشی (SCC) کاهش می یابد. برای افزایش مقاومت به SCC همراه با ح فظ یا تقویت استحکام و سختی، تلاش های زیادی در حال انجام می باشد. در کار حاضر، تأثیر عملیات حرارتی برگشت پیرسازی مجدد (RRA) بر روی نمونه های آلومینیومی ۷۰۷۵ فورج شده در شرایط T6 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، بازگشت در درجه حرارت های ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۴۰ درجه سانتیگراد به مدت زمانهای ۵، ۱۰ و ۲۰ دقیقه در حمام نمک و متعاقب آن مجدداً سیکل پیرسازی در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲۴ ساعت در حمام روغن روی نمونه ها اعمال شده است. ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی از قبیل سختی نمونه های RRA شده به نمونه های T6 مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در صورت اعمال مناسب عملیات RRA، خواص مکانیکی قطعات جدار نازک آلیاژ ۷۰۷۵ به نحو نؤثری افزایش می یابد.