سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد فرساد – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت یزد
پوران نائمی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان یزد
وحید جعفری – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان یزد

چکیده:

همه ساله دخانیات مسئول مرگ حدود ۳/۵ میلیون نفر و یا به عبارتی هر ۹ ثانیه یک مرگ است که تا دهه ۲۰۳۰-۲۰۲۰ این تعداد به ۱۰ میلیون نفر در سال خواهد رسید. بیماریهای وابسته به سیگار حدود ۵۰۰۰۰ نفر در سال است که طی ۲۰ سال آینده به ۲۰۰۰۰۰ نفر خواهد رسید.این در احلی است که اثرات اقتصادی، هزینه های درمان و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … استفاده از سیگار بسیار چشمگیر است. پژوهش حاضر یک مطالعه گذشته نگر است که به دلیل راه اندازی مرکز مشاوره ترک سیگار در استان یزد و بررسی عملکرد آن صورت گرفت. این بررسی بر روی ۱۲۶ نفر از مراجعه کنندگان سیگاری که در جهت دریافت خدمات به مرکز بهداشتی درمانی امام شهر یزد مراجعه کرده بودن و در نهایت به مرکز مشاوره ترک سیگار معرفی شده بودند انجام شد. روش نمونه گیری در این تحقیق سرشماری بوده و ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه (فرم ۲ از مجموعه فرم های مرکز مشاوره) بود. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که موفقیت مرکز مشاوه ترک سیگار در موفقیت افراد سیگاری به ترک مثبت می باشد که مؤلفه های مختلف سن، جنس، سواد، شغلی و بعد خانوار مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که از نظر جنسیت ۵۶/۹۱% آقایان و ۶۶/۶% خانمهای مراجعه کننده و از نظر سطح سواد ۵۶/۰۶% افراد با مدرک تحصیلی زیر دیپلم، ۵۷% دیپلم ها و ۶۱/۱۱% مراجعین با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم موفق به ترک گردیده اند از نظر وضعیت اشتغال و رابطه آن با ترک سیگار ۸۳/۳۳ افراد بیکار و ۵۶/۹% افراد شاغل مراجعه کننده پس از طی مراحل موفق به ترک سیگار شدند. بطور کلی از ۱۲۶ نفر مراجعه کننده به مرکز مشاوره، ۷۲ نفر از آنها (۵۷/۱%) موفق به ترک سیگار گردیدند.