سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه زلقی – دانش کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلا
روزبه فرهودی – هیئت علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – هیئت علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تأثیر دگر آسیبی آثار آبی اندام هوایی آفتاب‌گردان با غلظت ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ در صد بر جوانه زنی، رشد گیاه چه، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و α- آمیاز گیاهچه های سوروف در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در بهار ۱۳۹۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. افزایش نشان ۱۰ که افزایش غلظت عصاره آبی آفتاب‌گردان سبب کاهش وزن تر کیا هیچ، در صد جوانه زنی آنزیم‌های پر اکسیداز و کاتالاز و آلفا آمیلاز در سوروف شد. آثار هاروی آفتاب‌گردان همچنین سبب افزایش غلظت مالون دی آلدهید در بافت گیاه چه گیاهان هدف شد. کاهش جوانه زنی و رشد گیاه چه سوروف ناشی از کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و تخریب غشای سلولی گیاهچه سوروف تحت تأثیر ترکیبات آللوپاتیک آفتاب‌گردان بود.