سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام برومندزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
سامان عفیفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
محمدسیروس پاکباز – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

منظور از مقاومت برشی خاکها، مقاومت در برابر حرکت دانه ها در سطوح تماس آنهاست که نتیجه درهم قفل شدگی ذرات وپیوندها ی موجود بین ذرات خاک می باشد.سوالات تحقیق:پیوند شیمیایی که یکی از انواع پیوندهای بین ذره ای است و نتیجه وجود کربنات کلسیم می باشد که عامل مقاومت ذرات دربرابر جابجایی است و ازآن به سمنتاسیون نام برده می شود و می تواند عامل مهمی در افزایش مقاومت برشی زهکشی شده خاکهای رسی پیش تحکیم یافته باشد. روش تحقیق: جهت بررسی اثر این پیوند بر مقاومت برشی خاکها از یک ترکیب ثابت که مخلوطی از % ۷۰ ماسه و ۳۰ % رس بنتونیت می باشد استفاده شده است. در این ترکیب خاص با اضافه کردن مقدار ۵% وزنی مخلوط از سیمان، نمونه های پیش تحکیم یافته ای با درجات مختلف سمنتاسیون در سن ۷روز و ۲۸ روزه ایجاد شده و تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفته است. و نتایج با مقاومت برشی پیش تحکیم یافته نمونه های بدون سیمان مقایسه شده است