سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی فروغی اصل – استادیار دانشکده عمران،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مصطفی بیگی خسروشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تبریز
آرش توفیقی – کارشناسی ارشد عمران مهندسی زلزله، دانشگاه تبریز

چکیده:

در طرح اختلاط بتن، مدول نرمی ماسه دارای اهمیت ویژه ای است ولی متاسفانه تاکنون تاثیر آن در خواص مختلف بتن مورد بررسی قرار نگرفته است و شاید دلیل آن عدم دسترسی به ماسه با ضریب نرمی پایین و مورد نیاز بوده و کارخانجات تهیه ماسه نیز رغبتی به تهیه ماسه های ریزنداشته اند. ضریب نرمی ماسه می تواند با افزایش کارایی موجب کاهش تخلخل و نفوذ پذیری شده و امکان بوجود آمدن ریز ترک و ترک ها را کاهش دهد. در این پژوهش با ارائه دانه بندی سنگدانه های مختلف مصالح محلی و با انتخاب سه نوع ماسه با مدول نرمی های ۲/۵۷,۳/۰۵,۳/۵۴ و ارائه طرح اختلاط با نسبتW/C ثابت و با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان ساز، کارایی نمونه های مختلف مقایسه و پس از عمل آوریهای ۳ و ۷ و ۲۸ روزه چگونگی تغییرات کارایی، چگالی و مقاومت نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته و بهینه ترین مقدار ضریب نرمی ماسه تعیین و با مقادیر پیشنهاد شدهASTMتطابق داده شده است.