سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین نارکی – کارشناس ارشد مکانیک، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
پویان قابضی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یک مسئله مهم برای طراحان مخازن تحت فشار، محاسبه تنشها کرنشها با توجه به تأثیرات هر دو عامل فشار و دما میباشد. در تحقیق حاضر تحلیل مخازن تحت فشار کامپوزیتی جدار ضخیم چند لایه ، که تحت اثر فشار و دما قرار گرفتهاند، مورد بررسی قرار گرفته است. و تأثیر ضخامت جداره بر ظرفیت تحمل فشار و دمای مخزن مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا معادلات تنش ناشی از فشار داخلی، از روشهای تئوری و سپس تغییرات دما در جدار مخزن ناشی از اعمال دمای داخلی، از روشهای تفاضل محدود محاسبه گردیده است. در ادامه منحنیهای فشا-ر دما برای حالت فشار استاتیکی و دمای حالت پایدار با استفاده از تئوری هافمن ، برای مخازن با لایه گذاریهای مختلف از جنسهای برن- اپوکسی و گرافی – ت اپوکسی ارائه شده است و نتایج حاصل با مخزن فولادی مقایسه شده است. میتوان گفت که با افزایش ضخامت جداره، ظرفیت فشار- دمای مخزن، از دمای صفر تا یک دمای مشخص افزایش یافته و از این دما به بالا، با افزایش ضخامت جداره، این ظرفیت کاهش مییابد