سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رستمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه عمران، همدان، ای
کیارض لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه عمران، همدان، ایران

چکیده:

بطور کلی بتن یکی ازمهمترین مصالح مصرفی در احداث سازه ها و بناهای عمرانی نظیر ساختمانها،پل ها و سدها می باشد و به علت دارا بودن خواص ویژه ی خود، بسیار مناسب برای استفاده در این اهداف است ازینرو استفاده از آن بعنوان مصالح اصلی سازه ها روز به روز درحال گسترش بوده و از سویی دیگر،یکی از دغدغه ها و شاید بتوان گفت مهمترین اهداف محققین دستیابی به طرحی جدید با ویژگیهای برتربرای این نوع مصالح می باشد. از طرف دیگر بزرگترین هدف قوانین زیست محیطی تا حد امکان کم کردن ضایعات و زباله های بدست آمده از صنعت می باشد. بطور کلی موادی مانند شیشه که می تواند بارها و بارها بدون تغییر، ذوب، مجدداً مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه تغییری در خواصش ایجاد شود جایگاه خاصی در صنعت بازیافت پیدا کرده است. اما در برخی موارد استفاده از ضایعات شیشه خصوصاً شیشه هایی که قابل بازیافت نیستند سبب می شود که محققین از آن در بدست آوردن مصالح ترکیبی استفاده کنند. در این مقاله تاثیر پودر شیشه با دانه بندی مختلف بر مقاومت بتن مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور با تکیه بر آزمونهای آزمایشگاهی نمونه های بتن ساخته شده با درصدهای مختلف پودر شیشه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده ازشیشه عبوری از الک نمره ۱۰۰ و مانده روی الک ۲۰۰ در شرایط استفاده از شیشه به مقدار ۳ درصد وزنی سیمان، بیش از ۷۴٫۷ درصد مقاومت بتن را می تواند افزایش دهد. بدین ترتیب می توان گفت که با استفاده از پودر شیشه می توان بتنی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر تولید نمود و از طرفی در ایجاد محیطی پاک و عاری از آلودگی کوشید. هچنین با استفاده از این ماده ی ازرشمند می توان از صرف هزینه و انرژی زیاد به خاطر بازیافت شیشه جلوگیری نمود