سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا
رضا کی منش – کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است با شبیه سازی عددی مبدل‌های حرارتی یک راهه و دوراهه با شرط مرزی دما ثابت، توسط نرم افزار فلوئنت (Fluent) در دو رژیم جریان آرام و مغشوش، تأثیر محل نصب صفحه‌ی جداکننده در مبدل حرارتی دوراهه بررسی شود و با معرفی ضریب عملکرد کلی، بررسی شده که کدام رژیم جریان برای مبدل حرارتی دوراهه مناسبتر است. همچنین آثار ناحیه‌ی انتهایی مبدل حرارتی دوراهه و جدایش جریان در این قسمت که منجر به افت فشار قابل ملاحظه‌ای نسبت به مبدل حرارتی یک راهه می‌شود در نظر گرفته شده است. از مقایسه‌ی نتایج بدست آمده مشخص ‌شد که گرچه با افزایش عدد رینولدز، افت فشار بیشتری ایجاد می‌شود ولی انتقال حرارت نیز افزایش یافته است. از مقایسه‌ی ضریب عملکرد کلی جریان آرام و مغشوش نیز مشخص شد که بهتر است در مبدل حرارتی دوراهه از رژیم جریان مغشوش استفاده شود. در ضمن نتایج نشان دادند که برای کسب بیشترین ضریب عملکرد کلی در رژیم جریان مغشوش باید صفحه‌ی جداکننده درست در وسط مبدل حرارتی دوراهه نصب شود.