سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود گودرزی – استادیار- دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد- دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
علی طحایی – کارشناس ارشد مهندسی مواد- شرکت مهندسی موادکاران مپنا

چکیده:

در این تحقیق ریزساختار و خواص مکانیکی ورق نازک سوپرآلیاژ Hastelloy X پس از جوشکا ری به روش GTAW مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ورقهای ناز کی از این سوپرآلیاژ به ضخامت ۰/۸mm در دو حالت بدون فلزپرکن و با فلزپرکن ERNiCrMo2 به صورت سر به سر (Butt weld) جوشکاری شدند. برای بررسی تأثیر حرارت ورودی بر منطقه جوش و منطقه متأثر از حرارت (HAZ)، جوشکاری با الکترودهای با قطرهای متفاوت ۱ و ۱/۶ و ۲/۴ میلیمتر و به تبع آن با شدت جریان های اعمالی مختلف انجام گردید. سپس مقطع جوش و منطقه متأثر از حرارت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه آزمونهای کشش در دمای محیط و در درجه حرارت بالا بر روی مقاطع جوشکاری شده انجام گرفت. در بررسیهای ریزساختاری، مشاهده شد که منطقه متأثر از حرارت (HAZ) خود به سه ناحیه تقسیم می شو د. در اولین ناحیه که دقیقاً مجاور جوش قرار دارد، مناطقی با ذوب موضعی دیده شد . در ناحیه دوم توزیع رسوبات ریز و درشت M6C وجود داشت و در منطقه سوم که مجاور فلز پایه است، تشکیل رسوبات مرزدانه ا ی M23C6 مشاهده شد . نتایج آزمایشات کشش نشان داد، حضور فازهای ذوب شده باوجود ایجاد تغییرات ریزساختاری بر خواص کششی اتصال تأثیر چندانی نمیگذارد.