سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه حاجی زاده نداف – کارشناس ارشد تکتونیک
عباس بحرودی – دکتری تکتونیک
عباس مجدی – دکتری مکانیک سنگ
منوچهر قرشی – دکتری تکتونیک

چکیده:

تشکیل شکستگی و عوامل ایجاد کننده و توسعه دهنده آن ازجمله مسائلی است که همیشه مورد توجه محققان بوده است مساله ای که دراین پژوهش به آن پرداخته شدهاست که آیا تغییر شرایط اولیه تنش از هیدرواستاتیک به غیرهیدرواستاتیک تاثیر یدرنتایج مدلسازی شکست ایجاد می کند یا خیر برای این منظور و برای سادهتر شدن موضوع تنها یک لایه و ازجنس کنگلومرا برای مدلسازی استفاده شده است مدلسازی با استفاده ازنرم افزار Flac2D انجام گرفت و درنهایت به این نتیجه رسیده است که اگر شرایط اولیه درمدلها هیدرواستاتیک باشد دراینصورت مقاومت لایه های سنگی تحت بارگذاری کمتر و درنتیجه تحت تنشهای کمتری پدیده شکست روی خواهد داد.