سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدرت ا… عزیزی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی سیاوش نیا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد علی ارجمند – استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در خاک‌های رسی مسلح مقاومت سطح تماس خاک مسلح کننده پایین بود و موجب آن می‌گردد که شکست برشی قبل از بسیج شدن تمامی مقاومت کششی مسلح کننده به وقوع بپیوندد. در صورت به‌کارگیری از لایه‌های نازک موس در اطراف عوامل تسلیح در خاک چیزهایی با کیفیت پایین، مقابله با تنش‌های برشی باردار در نزدیکی سطح تماس به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد این روش اجرا به تکنیک ساندویچی مشغول می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار Plaxis رفتار دیوار حایل خاک‌ریز رسی مسلح که در آن سیستم ساندویچی استفاده شده بود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل‌ها حاکی از بهبود رفتار و کاهش تغییر شکل‌های قایم و افقی دیوار بود .