سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامیار خزاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
داوود مستوفی نژاد – استاد دانشکده ی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسایل مهم در مقاطع تقویت شده با ورق های FRP که موضوع تحقیقات اخیر را به خود اختصاص داده است، پدیده ی جدا شدگی ورق از سطح بتن بوده و با وجود روش های ارائه شده در آیین نامه های مقاوم سازی همچون روش آماده سازی سطحی باز هم این پدیده به وقوع پیوسته است. روش شیارزنی به عنوان یک روش جایگزین آماده سازی سطحی در سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله سطح جانبی به عنوان یکی از ویژگی های شیارها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد، با افزایش سطح جانبی شیار باربری نهایی به طور نسبی افزایش یافته است.