سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود قائمی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، استادیار دانشگاه شمس گنبد کاووس
محمد کهساری – کارشناس ارشد سازه ، استادیار دانشگاه شمس گنبد کاووس
عیسی نظری – کارشناس ارشد زلزله ، استادیار دانشگاه شمس گنبد کاووس
متین ستایش – کارشناس ارشد مکانیک خاک

چکیده:

استفاده از قطارهای زیر زمینی مترو به عنوان وسیله ای سریع و مطمئن می تواند گزینه ای مناسب برای کاهش ترافیک شهری و حمل نقل سریع مسافران باشد . از طرفی حرکت متروها با سرعت مناسب در حد فاصل بین ایستگاه ها موجب ایجاد ارتعاشات هر چند خفیف ، اما گاهی اوقاتآزار دهنده برای افراد ساکم در حریم خطوط مترو می شود. این ارتعاشات که یکی از جدی ترین نگرانی های مربوط به مناطق نزدیک بهسیستم های حمل و نقل می باشد می تواند باعث ارتعاش ساختمان ها و نیز شنیده شدن صداهای ناهنجار و آزار دهنده در فضای داخلی ساختمان ها گردد. پارامترهای بسیار زیادی در میزان ارتعاشات ایجاد شده در اثر حرکت قطارهای زیر زمینی دخیل هستند که آگاهی از اینکه هر یک از آنها چگونه بر ماهیت این ارتعاشات تأثیر گذارند، در پیش بینی و کاهش این ارتعاشات بسیار موثر است .در این تحقیق با استفاده از مدل سازی عددی، تأثیر عمق سطح آب زیر زمینی بر ارتعاشات حاصل از حرکت قطارهای مترو در ساختار زمین شناسی مشهد به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با وجود تأثیر قابل توجه عمق سطح آب زیر زمینی بر ارتعاشات ایجاد شده ، رابطه منظم و قانون مندی در این رابطه وجود ندارد