سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود شفیعی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی، تحقیق و توسعه شرکت پاکسان، تهران، ایران
حسین بردبار – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، واحد تحقیق و توسعه شرکت پاکسان، تهران، ایرا

چکیده:

اکثر شوینده های باعث افزایش میزان کف می شوند که بسته به شرایط، ممکن است این امر مطلوب یا نامطلوب باشد. معمولاً مصرف کننده صابون خواهان کف زیاد می باشد، زیرا به نوعی کف را معیاری از پاک کنندگی می داند. سختی آب ک ف حاصل از صابون را کاهش می دهد. بنابراین باید راهی برای جلوگیری از این ثر جستجو نمود. در این مقاله سعی شده است تا با افزودن مقداری سدیم لوریل اتر سولفات (SLES) به فرمولاسیون صابون، تا حدود قابل قبولی این مشکل را برطرف ک رد. ابتدا کف مقدار مسخصی صابون در سختیهای مختلف اندازه گیری شده است. سپس مقدار بهینه SLES افزودنی به صابون جهت افزایش میزان کف کنندگی صابون تعیین گردید. در انتها تأثیر SLES افزوده شده بر روی کف صابون در سختیهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و با میزان کف حاصل از صابون تنها مقایسه شده است.