سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا عظیمی گلوگاهی – کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
عصمت السادات طاهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
فاطمه یحیی تبار – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

دنیای پیچیده امروز، عصر عدم تداوم لقب گرفته ست. رشد سریع و تکاملی دانش فنی و تکنولوژی مجال استفاده از تجارب و راه حل های گذشته را از آدمی ربوده است. دیگر تجارب و راه حل های گذشته، برای مسائل جاری و آینده سازمانها کارگشا نیستند. یافتن روشهای خلاقانه با بکارگیری شیوه ها و ره یافت های بهتر، سریعتر و کم هزینه تر می تواند زمینه های ایجاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم سازد. کارآفرینی علم جدیدی است که در اقتصاد رقابتی و پر از تغییرات بنیادین امروز، به عنوان موتور و نیروی محرکه توسعه اقتصادی شناخته می شود. که می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری و رفاه اجتماعی شود.درک اهمیت و ضرورت توسعه کارآفرینی از سوی کارآفرینان برای بقاء، رشد و رقابت سازمان ها بسیار ضروری است. بنابراین برای کسب مزیت رقابتی و خلق ارزش های پایدار باید رویه های استراتژیک موثر بر کارآفرینی به منظور جستجوی فرصت های جدید در بازار مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ابتدا به مفهوم کارآفرینی و منافع آن پرداخته شده است. سپس به بررسی رابطه کارآفرینی و رویه های استراتژیک و در انتها رابطه کارآفرینی و استراتژی رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که رویه های استراتژیک قادرند خلاقیت و پیگیری فرصت ها را فراهم کنند و می توانند بخش مهمی از فرآیند کارآفرینی باشند.