سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاربید تنگستن به عنوان یک مادهی مقاوم به سایش شناخته شده است و مخلوط آن با یک فلز زمینه، خواص مکانیکی بسیار خوبی ایجاد میکند. اما نحوهی ایجاد این مخلوط بر روی سطح به عنوان لایه، بر خواص آن تأثیر مستقیم دارد. در این تحقیق، از روش جوشکاری قوسی تنگستن-گازGTAW) برای لایهدهی استفاده شد و زیرلایه، از جنس فولادسادهی کربنیSt52بود. برای لایهدهی ۲ نوع پودر انتخاب شد: یکیWC-12%Co و دیگری WC-17%Co (درصد وزنی). به منظور بررسی ساختار میکروسکوپی نمونه ها، میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد استفاده قرار گرفت و جهت بررسی نوع فازهای تشکیل شده، نمون هها تحت آزمایش آنالیز شیمیایی قرار گرفتند. جهت ارزیابی رفتار سایشی نمونه ها، از آزمایش سایش رفت و برگشتی استفاده شد