سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساسان محاسب –
علی حیدیر منصف – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک ، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تبریز
آیدا رنجبرفر – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک ،دانشگاه تفرش

چکیده:

در تحلیل دینامیکی سازه ها عموما فرض میشود که خاک زیر شالوده صلب است . اما در واقعیت خاک زیر سازه انعطاف پذیر است و در نظر گرفتن این موضوع تاثر زیادی در پاسخ سازه دارد، در کشور لرزه خیزی مانند ایران با آسیب پذیری نسبی بالا در برابر خطر زلزله، در نظر گرفتن اثرات خاک از قبیلاثرات ساختگاه و یا اندرکنش خاک-سازه از اهمیت قابل توجهی در محاسبه نیروها وتغییر مکانهای سازه ای دارد.در این مقاله با بررسی پروژه های متعدد درسوءیس وهمچنین بررسی پروژه هتل آزادی تهران میتوان گفت که درنظرگرفتن اندرکنش در پاسخ دینامیکی سازه ها تأثیر داشته و کاهشی در حدود ۱۰ تا ۳۰ درصدی در نیروی برش پایه مشاهده شده است