سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حنانه محمدی کنگرانی – استادیار دانشگاه هرمزگان
دیبا غنچه پور – کارشناسی ارشد آبخیزداری
مهناز حسین زاده – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

چکیده:

به عقیده متخصصان نقش آفرینان سازمانی به منظور رسیدن به اهداف خود ازهمکاریهای رسمی و غیررسمی درراستای هم استفاده می کنند اگرچه روابط غیررسمی محدودیت هایی را درعملکرد سازمان ها به وجود میآورند اما درصورت شناخت و مدیریت بجا میتوانند نیروی سازنده ای برای گردش کارسازمان ها باشند اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان با وجود ناکارامدی های مانند کمبود نیروی انسانی مجرب که معمولا درتمامی ادارات وجوددارد درمجموع تاکنون موفق عمل کرده است این پژوهش با هدف ترسیم و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان کارکنان این اداره دربخشهای مرتبط با مدیریت منابع طبیعی انجام شد لذا ازرویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای UCINET NetDraw استفاده شد و مرکزیت های درجه ورودی و خروجی و نیز مرکزیت بینابینی محاسبه شده است.