سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمیله شجاعی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه ص
علی محمد شیرزادی فر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه ش
امین اله معصومی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خواص ایرودینامیک محصولات کشاورزی برای مکانیزه کردن روند تولید، انتقال و فرآوری محصولات به کرات مورد استفاده قرار می گیرند که در یان میان سرعت حد مهم ترین نقش را در طراحی سیستم های پنوماتیکی ایفا می نماید. در بین گیاهان علوفه ای یونجه مهمترین گیاه علوفه ای به شمار می آید که به صورت تازه، علوفه خشک و علوفه سیلویی برای نشخوارکنندگان و به عنوان یک منبع پروتئینی و ویتامین A مصرف می شود و به ملکه نباتات علوفه ای مشهور است. هدف از تحقیق حاضر محاسبه سرعت حد برگ یونجه و بررسی تاثیر درصد رطوبت و سطح مقطع برگ بر آن می باشد. در این تحقیق ابتدا وزن برگ یونجه به وسیله یک ترازوی دقیق اندازه گیری گردید و سه سطح رطوبتی مختلف با توجه به درصد رطوبت برگ یونجه در مراحل مختلف برداشت ایجاد شد. جهت محاسبه سطح مقطع برگ یونجه پس از عکسبرداری از نمونه ها از نرم افزار پردازش تصویر MATLAB و برنامه ای که در ۱۵ سطر نوشته شده بود استفاده شد. سرعت حد نمونه ها د رچندین سطح مقطع و درصد رطوبت مختلف با استفاده از تونل باد ساخته شده در دانشگاه صنعتی اصفهان به روش ولف و تیتپو محاسبه شد. داده های به دست آمده نشان دهنده میزان سرعت حد بالاتر (۴/۱m/s) در درصد رطوبت و سطح مقطع بزرگتر بود.