سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمد عدنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، کارشناس نفت

چکیده:

در این مقاله به بررسی تأثیر دو نوع روغن موتور چند فصل بر عملکرد موتور خودروتندم ۰۲۶-۲۵۶۰ پرداخته شده است. به این صورت که پس از مطالعه و مشورت با کارشناسان آزمایشگاه مبنی بر استفاده از روغن موتور چند فصل به جای تک فصل، استفاده از دو نمونه روغن موتورچند فصل پیشنهاد گردید که بر اساس سه مرحله نمونه گیری و نتایج حاصل از آزمایش روغن کارکرده و همچنین با بدست آوردن نتایج مشابه در خصوص خودروهای دیگر با در نظر گرفتن شرایط یکسان، روغن مصرفی مناسب انتخاب گردید و باعث بهبود عملکرد موتور خودرو گشت.