سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمجید اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رستگاری – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین عربی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی جعفری – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

پوشش دهی آلومینایدی به روش گازی روشی است که عموماً برای پوشش دهی کانال های خنک کننده و سطوح درونی پره های توربین بویژه هنگامی که دارای شکل، ابعاد و ساختار ی پیچیده باشند، بکار گرفته می شود. با توجه به اینکه یکی از مهمترین علل تخریب این قطعات خوردگی داغ می باشد، در پژوهش حاضر تأثیر عامل دمای پوشش دهی به روش گازی، بر مقاومت به خوردگی سوپرآلیاژ پایه مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا عملیات پوشش دهی در سه دمای ۱۰۰۰، ۱۰۵۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل GTD-111 انجام شد و سپس نمونه های پوشش داده شده به همراه نمونه بدون پوشش به مدت ۱۲۰ ساعت تحت آزمایش خوردگی داغ به روش کوره و در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای پوشش دهی به از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد به ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد ضخامت پوشش های تشکیل شده به مقدار قابل توجهی، یعنی از ۱۹µm به ۳۳µm افزایش می یابد. افزایش در ضخامت پوشش موجب افزایش مقاومت در برابر خوردگی داغ می شود. به طوریکه در نمونه ای که در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد پوشش داده شده بود، نه تنها زمینه، بلکه درصد عمده ای از پوشش در مقابل تخریب بر اثر خوردگی داغ سالم باقی مانده بود. علت این مقاومت فوق العاده، افزایش مقدار منبع تأمین آلومینیوم با افزایش ضخامت پوشش، جهت ترمیم و تشکیل لایه اکسیدی محافظ در هنگام تخریب بر اثر خوردگی داغ می باشد.