سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدصادق مهدی پور – کارشناس ارشد – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شاهرخ آهنگرانی – استادیار – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مهدی رئوفی – دانشجوی دکتری – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق، خواص مکانیکی و رفتار سایشی نمونه هایی از جنس فولاد گرم کار H11 دارای پوشش TiN ، ایجاد شده در دماهای لایه نشانی مختلف ۴۷۵ و ۵۰۰ و ۵۲۵ درجه سانتیگراد به روش رسوب دهی شیمیایی از بخار به کمک پلاسما (PACVD) ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای بررسی سختی پوششهای TiN از آزمون ریزسختی سنجی استفاده شد. به منظور بررسی رفتار سایشی پوششها، آزمون سایش پین روی دیسک با استفاده از پین WC-Co انجام شد. ریزساختار، مورفولوژی و شیارهای باقیمانده از سایش پوششها نیز بهوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به WDS بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش دمای رسوب گذاری از ۴۷۵ درجه سانتیگراد به ۵۲۵ درجه سانتیگراد سختی پوشش به دلیل کمتر شدن کلر در ساختار پوشش افزایش یافته است، اما به دلیل عدم تشکیل لایه های اکسیدی خودروان کار در حین سایش برای این نمونه ها، ضریب اصطکاک بالاتری گزارش شده است.