سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پیرباوه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست(آب و فاضلاب) دانشگاه علوم وتحقی
حاجی کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

امروزه مشکل کمبود آب از معضلات اساسی ایران و سایر کشورهای جهان می باشد، لذا تأمین آب آشامیدنی سالم یکی از عوامل اصلی در حفظ سلامت و پیشرفت اقتصادی جوامع بشری است. اندازه گیری پارامترهای کیفی آب – اولین قدم در تضمین تأمین آب سالم و بهداشتی می باشد، این مطالعه بمنظور بررسی تأثیر خشکسالی سالهای ۸۷ ۸۶ بر پارامترهای شیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت ایلام و روند تغییرات آنها انجام گرفته است. در این بررسی نمونه برداری از شش حلقه چاه مربوط به چاههای آهکی قوچعلی، چاههای آبرفتی نقلیه شهرداری و پیچ آشوری صورت گرفته، و تعداد ۱۵ پارامتر مهم کیفی آب با استفاده از روشهای استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته است، و نتایج نشان می دهد که میزان املاح اندازه گیری شده طی سنوات گذشته تغییرات جزئی داشته اند، اما در دوره خشکسالی، مقدار بیکربنات و سختی کل در کلیه منابع کاهش و مقدار کلسیم و سختی موقت نیز افزایش یافته است، علت عدم افزایش یونها و املاح آب این است که آب عمدتا تیپ بی کربناته داشته و نسبت به اغلب یونها به حالت اشباع رسیده است و توان انحلال مقادیر بیشتری از املاح را ندارد. از طرف دیگر سازندهای زمین شناسی سولفاته مانند سازند گچساران که می تواند به میزان بسیار بیشتری در آب انحلال یابد در حوضه آبگیر چشمه ها وجود ندارد