سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر پولادی ریشهری – مدیر آموزش سازمان بیمه خدمات درمانی
الله کرم پولادی ریشهری – استادیار دانشگاه پیام نور
محمد غفاری – دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

امروزه بانکها به عنوان یکی از مؤسسات مهم اقتصادی علاوه بر آینکه به دنبال افزایش مشتریان و برآورد کردن خواسته های آنها بود، در پی حفظ مشتریان کنونی خویش نیز می باشند. در این زمینه فن آوری نوین اطلاعات به عنوان یک عامل مؤثر ایفای نقش نموده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق میدانی بوده و در آن ارتباط بین روشهای نوین خدمات بانکی به روش الکترونیکی با میزان رضایتمندی مشتریان مورد ارزیابی قرار می گیرد. جمعیت آماری این تحقیق تعداد ۱۳۷ نفر از مشتریان مراجعه کننده به بانک صادرات در شهر بوشهر می باشند.