سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدامین یوسفی –
محسن تدین –
هرمز فامیلی –

چکیده:

تأثیر حداکثر اندازه سنگدانهMSA و دانه بندی سنگدانه بر خواص بتن های پرسی خشک ازمواردی است که در اغلب کارگاهها و کارخانه های سازنده قطعات بتنی پیش ساخته نادیده گرفته می شود ، حال اینکه با اندکی دقت در طرحهای اختلاط و انتخاب طرح مناسب می توان بدون تغییراتی در هزینه تولید کیفیت مناسب تری در تولید مصالح و در نتیجه صرفه جویی در هزینه های اجرایی به خصوص اجرای جداول بتنی در معابر را داشت. صرفه اقتصادی و سرعت اجرای بالای بتن پرسی خشک موجب گسترش کاربرد آن در صنعت تولید قطعات پیش ساخته بتنی و جداول شده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر حداکثر اندازه سنگدانه و دانه بندی برروی خواص مکانیکی بتن پرسی جهت ساخت جدول و قطعات پیش ساخته بتنی می باشد. بدین منظور در این تحقیق تعداد ۸۰ نمونه مکعبی و استوانه ای با عیار ۴۰۰ کیلو گرم سیمان درمتر مکعب با استفاده از حداکثر اندازه سنگدانه۶/۳۵ و ۱۲/۵ میلیمتر با نسبت آب به سیمان ۰/۳۵ با مدول ریزی متفاوت در دانه بندی در چهار طرح بتنی مطابق روش ملی طرح مخلوط در شرایط یکسان ساخته و عمل آوری شد. نتایج آزمایش مقاومت فشاری و کشش طی دوره های عمل آوری ۷ و ۲۸ روزه حاکی از آنست که با کاهش حداکثر اندازه سنگدانه و افزایش مدول ریزی خواص مکانیکی بهبود می یابد