سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصرت مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
سید هدایت الله نوری – دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان
مامند خوش نظر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان
آزاد آریان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود. مکان توریستی- تفریحی غار آبی سهولان واقع در آذربایجان غربی که به نوعی پوششی مناسب برای ژئوئوریسم منطقه است در واقع به عنوان مهم ترین بخش در اقتصادداخلی، در جذب گردشگران داخلی و خارجی می تواند حائز اهمیت بسیاری باشد. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، این مقاله به بررس رابطه بین توسعه ژئوتوریسم و توسعه اقتصادی می پردازد. این پژوهش از نظر روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیف پیشاپیشی است و با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و پرسشگری از ۱۲۳ نفر مردم روستای سهولان و پرسشگری از ۲۰ نفر از مسئولان و متخصصان مرتبط با صنعت گردشگری در سطح شهرستان تهیه شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین توسعه ژئوتوریسم و توسعه اقتصادی در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد و در صورتی که توسعه ژئوتوریسم در منطقه سهولان با برنامه ریزی اصولی و مناسب همراه باشد می توان زمینه های توسعه اقتصادی نه تنها برای روستای سهولان بلکه برای کل شهرستان مهاباد را نیز فراهم نمود.