سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حسن پور تیچی – نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای علوم و صنایع چوب و کاغذ، مدرس دانشکده فنی شماره ۲ ساری، ایران
بهزاد بازیار – استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
ابراهیم سعدی – کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، مدرس دانشکده فنی شماره ۲ ساری، ایران
محمد نجفیان – کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، مدرس دانشکده فنی شماره ۲ ساری، ایران

چکیده:

در این مطالعه خواص مهم مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ترکیب صنوبر با سرشاخه مرکبات در درصد چسب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور اثر درصد اختلاط صنوبر با سرشاخه مرکبات به ترتیب (۱۰۰%-۰%)؛ (۷۵%-۲۵%)؛ (۵۰%-۵۰%)، و نیز درصد چسب (۸%-۱۲%) بر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی تخته های تولیدی، بررسی شد. در این تحقیق اختلاط (۱۰۰%-۰%) به عنوان نمونه شاهد است. پس از ساخت تخته های آزمایشی، ویژگی های مکانیکی و فیزیکی آنها مطابق با استاندارد ۳۱۰ و EN319 اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که اختلاط (۱۰۰%-۰%) از نظر خواص مکانیکی و فیزیکی بیشترین مقاومت را از خود نشان می دهد. و همچنین اختلاط (۵۰%-۵۰%) از نظر مکانیکی دارای مقاومت کم و از نظر جذب آب در سطح بالایی می باشند افزودن خرده چوب سرشاخه تا سطح ۲۵% موجب کاهش مقاومت مکانیکی و فیزیکی می شود.