سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر شیرزاد – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مسعود تابش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت

چکیده:

به منظور اتخاذ سیاستهای بازسازی و نوسازی بهینه شبکه های توزیع آب درک و شناخت فرایند فرسودگی و شکست لوله های آب و توسعه مدلهای پیش بینی شکست امری ضروری است هرچه پارامترهای ورودی مدلهای پیش بینی شکست مناسب تر باشد به همان میزان دقت این گونه مدلها افزایش می یابد یکی از پارامترهای موثر در شکست لوله ها فشار هیدرولیکی است که در بعضی از مدلها از فشار هیدرولیکی متوسط ودربرخی دیگر از فشار هیدرولیکی حداکثر استفاده شده است دراین تحقیق جهت مقایسه تاثیر این دو پارامتر در دقت مدل پیش بینی نرخ شکست لوله اقدام به جمع آوری اطلاعات حوادث و اتفاقات لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب در شهر مهاباد شد این اطلاعات طول، عمق نصب لوله فشار هیدرولیکی متوسط، فشار هیدرولیکی حداکثر و تعداد حوادث و اتفاقات نرخ شکست لوله ها بود. از تکنیک بردار پشتیبان نیز جهت ساخت مدل پیشبینی نرخ شکست لوله های پلی اتیلن استفاده شده و پارامترهای سن، قطر، طول، عمق نصب لوله، فشار هیدرولیکی به عنوان پارامترهای موثر در نرخ شکست لوله ها درنظر گرفته شد.